اخبار

جشنواره هفتمین سال تاسیس

By |1399-5-20 15:41:12 +00:0020ام مرداد, 1399|اخبار|

در جشنواره هفتمین سال تاسیس شرکت هادیان توسعه فردا ، فرصتی استثنایی در زمینه ثبت برند تجاری شما فراهم کرده ایم. در این طرح اظهارنامه برند درخواستی شما به صورت رایگان و بدون هیچ گونه پیش پرداختی ارسال می شود و هزینه آن در صورت تایید برند و در ادامه مراحل دریافت می شود ، پس می توانید

قوانین کار و تامین اجتماعی

By |1399-4-19 07:10:21 +00:0024ام خرداد, 1399|اخبار|

دوره آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان توسط شرکت هادیان توسعه فردا شرکت مشاور در زمینه استانداردهای ایزو و ثبت برند در کرمان برگزار گردید.

حضور در نمایشگاه های تخصصی

By |1399-4-19 06:59:41 +00:0023ام اردیبهشت, 1399|اخبار|

وبمینار حضور در نمایشگاه های تخصصی در شرایط همه گیری بیماری کووید19 دراین دوره باتدریس سرکار خنم مهرعلی بیگی از اخرین وضعیت نمایشگاه های مواد غذایی داخلی وخارجی مطلع میشوید

Go to Top